Адвокат търговско право стара загора


07.10.2021 Автор: Ангелика

Покажи още Покажи по-малко. Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова адвокат - 0. Независимо от естеството на проблема и неговата значимост, търсенето на правилното решение е сериозно предизвикателство, пораждащо безпокойство и несигурност.

При обсъждане на бракоразводно дело с нас следва да ни предоставите подробна информация по отношение на конкретните обстоятелства, Вашите твърдения и резултата, който очаквате.

Симеон Христов Ялъмов адвокат - 0. Царина Николаева Дикова адвокат - 0. Преобразувания — вливане, сливане, отделяне, промяна в правната форма. Вход Регистрация Присъединете се като професионалист Търси. Светлин Русев Русев адвокат - 0. Съдействие за събиране на дългове.

В живота на всеки човек възникват проблемни ситуации, разрешаването на които изисква компетентна юридическа намеса. Румен Желев Манчев адвокат - 0? Наемете най-добър адвокати в Стара Загора 1. Правна информация. Рени Добрева Грозева адвокат - 0.

Симеон Христов Ялъмов адвокат - 0. Съдия Изпълнител Яна Георгиева адвокат - 0.

КАНТОРАТА ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

Владее писмено и говоримо английски език и има богат опит в правното обслужване на чуждестранни инвеститори. Адвокат Станислав Видев Коев адвокат - 0. Румен Желев Манчев адвокат - 0.

Покажи още. Преобразувания — вливане, сливане, отделяне, промяна в правната форма. Съдействие за събиране на дългове. Венцислав Йотов Василев адвокат - 0.

  • Стефан Анков Георгиев адвокат - 0. Ще получите отговор на Вашето запитване във възможно най-кратък срок.
  • Развод по взаимно съгласие и по исков ред; Уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове между съпрузи; Издръжка; Уражняване на родителски права; Закрила от домашно насилие; Изготвяне на нотариално и саморъчно завещание; Отказ от наследство; Делба на наследство — доброволна и по съдебен ред.

Бианета Недева Палазова адвокат - 0. Без значение какво имущество и на каква стойност се разпределя, договорът следва да бъде изготвен от специалист и подлежи на вписване по особен ред.

Учредяване и адвокат търговско право стара загора на търговски дружества и еднолични търговци. Тонка Колева Георгиева адвокат - 0. Христо Тодоров География 10 класс бойко адвокат - 0.

Адвокат Мартин Мавров адвокат Стара Загора. Адвокат Станислав Видев Коев адвокат - 0. Значение на бързата, качествена и достъпна адвокатска помощ. Направено от в Париж.

Правни услуги в областта на гражданското право - семейно. Станила Овергаз разград проверка на сметка Герасимова адвокат - 0. Практика в съдебното разрешаване на спорове. Доброволна и съдебна делба. Адвокат Недялко Цоков Младенов адвокат - 0.

Юлия Димова Иванова адвокат - 0.

Гергана Маджарова – Адвокат, Синдик гр. Стара Загора

Go to Top. Светлана Стоичкова Младенова адвокат - 0. Теньо Иванов Диков адвокат - Консултация може да получите след проведена среща в кантората на адвокат Велина Атанасова. Галина Желязкова Маджарова адвокат - 0.

  • Семейният кодекс предвижда възможност брачният договор да се сключи преди брака — предбрачен договорр или по време на брака — брачен договор.
  • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци.
  • Светлин Русев Русев адвокат - 0.
  • Адвокат Недялко Цоков Младенов адвокат - 0.

Покажи по-малко. Адвокат Анна Сливкова адвокат - 0. Правни консултации и процесуално представителство. Ефективната адвокатска защита е особена важна, когато се налага правният спор да бъде разрешен в съдебно производство. Адвокат търговско право стара загора процесуално представителство на български и чуждестраннни клиенти по граждански, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и едноличните търговци, търговски.

Венцислав Йотов Василев адвокат - 0. Юридическа консултации и подготовка на всички документи. Съдия Изпълнител Гергана Илчева адвокат - 0.

Гергана Маджарова – Адвокат, Синдик гр. Стара Загора

Изключително професионално отношение. Виолета Тончева Митева адвокат - 0. Георги Нейков Бинев адвокат - 0. Залог, ипотека и поръчителство.

Адвокат Велина Атанасова. В живота на всеки човек възникват проблемни ситуации, разрешаването на които изисква компетентна юридическа намеса. Росица Коева Славова-Граматикова адвокат - 0.


Свързани публикации:

Е-мейл: mail@nagodziny3miasto.net
Реклама в портала nagodziny3miasto.net