CAM00041CAM00040Oto nasza ostatnia zabudowa przedpokoju. Dwu częściowa Szafa z drzwiami przesuwanymi połączona pawlaczem.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.