Tym razem przesuwamy drzwi, wykuwamy otwór na szafę, cekolujemy, kładziemy kafelki na balkonie…. co jeszcze? wszystko co klientka sobie zażyczy.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.