Przed nami największe jak dotąd wyzwanie! 20 lutego rozpoczeliśmy prace remontowo-modernizacyjne dla dużej firmy ogólnopolskiej mającej jedną ze swoich siedzib w Gdańsku. W pracach zaangażowana jest cała ” drużyna ” trójmiejskich Mężów. Przed nami: przygotowanie powierzchni i malowanie niemal pół tysiąca metrów kwadratowych ściań i sufitów, malowanie okien i drzwi, położenie kilkudziesięciu metrów paneli i wykładzin. Zajmiemy się również wymianą oświetlenia, przerobieniem i wykonaniem nowej instalacji elektrycznej.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.