Tak! To był zaszczyt poznać osobiście najsławniejszego Polarnika, wielkiego Polaka. U Pana Marka zlecono nam założyć rolety oraz podłączyć baterię w kuchni oraz kilka drobniejszych prac w domu. Po skończonej pracy Pan Marek zaszczycił Nas opowiadając Nam trochę o swojej pracy, podróżach, przeżyciach. Na pożegnanie otrzymaliśmy najnowszą książkę Pana Marka z autografem i dedykacją. Dziękujęmy.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.