Zlecenie zrobienia oraz wymyślenia panelu maskującego do wyciągu kuchennego. W pierwszej części projekt zakładał stworzenie maski tylko na potrzeby zakrycia elementów wentylacyjnych ale ostatecznie zlecenie skończyło się na tym aby zrobić to w sposób symetryczny czyli „pociągnąć” panel maskujący do przeciwległej ściany.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.