Jednym z hipermarketów zgłoszono usterkę która powodowała zalewanie podłogi podczas rozmrażania się agregatu zamrażarek. Jak się okazało „fachowcy” zamiast skierować rurę ściekową do odpływu zostawili ją na podłodze.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.