Rury pękają w najmniej oczekiwanych momentach (dziś pękła w Gdańsku Oruni), dlatego jesteśmy my – mężowie na godzinę. Poniżej przedstawiam przebieg naprawy uszkodzonego odcinka rury.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.