W Sopocie dostaliśmy zlecenie montażu / wymiany / kabiny prysznicowej, zobaczcie jak nam się to udało.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.