W naszych pracach spotykamy się z najróżniejszymi rozwiązaniami pozostawionymi po „fachowcach”, poniżej wstawiam dla porównania jedno z nich i obok nasze wykonanie (zdjęcie po prawej). Czyż nie zrobiliśmy tego lepiej?

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.