Prace na wysokościach również dla nas nie są problemem. W tym zleceniu naszym zadaniem był demontaż starych i montaż nowych tablic reklamowych salonu fryzjersko-kosmetycznego w Gdańsku Nowym Porcie.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.