Zbliża się lato to i zapotrzebowanie na remont ogrodów wzrasta. W tym zleceniu naszym zadaniem był montaż m.in Pergoli.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.